Venturo Tekstil - Yeşil YarınlarVenturo Yeşil Yarınlar

Venturo ailesi olarak; Güvenilir, yenilikçi, rekabetçi, sürdürülebilir ve çevre dostu kumaşlar üretmeyi benimsedik.

Venturo, tüm tedarik zinciri boyunca sürdürülebilir değerleri ve gereksinimleri yaymaya, teşvik etmeğe gayret göstermekte, hazırladığı koleksiyonlar ile de kendi üretimini ve müşterilerini de bu değerlere yönlendirmektedir.

Yeşil yarınlar için, yaşanılabilir bir gelecek için, çevreyi, biyoçeşitliliği koruma kriterlerini izleyerek yenilenmiş hammaddeleri seçerek üretim yapmayı, yenilenebilir enerji ve su kullanımını destekliyoruz.

Kimyasal ürün kullanımının, üretim faaliyeti ile ilgili en önemli etkilerden biri olduğunun farkındayız. Bu bağlamda, standartlar dahilinde kimyasallar ile çalışmayı taaddüt ediyoruz.